රූප ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්නා

නොමිලේ පින්තූර අන්තර්ජාලය හරහා පහසුවෙන් ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න.

නැතහොත්, පින්තූරයක් මෙතැනට ඇද දමන්න

පරිපූර්ණ ගුණාත්මකභාවය

ඔබගේ පින්තූර ඉහළම ගුණාත්මක භාවයෙන් ප්‍රතිප්‍රමාණ කිරීමට හොඳම මාර්ගගත රූප ප්‍රතිප්‍රමාණකය.

අකුණු වේගයෙන්

මෙම වලාකුළු සත්කාරක, ඉහළ පරිමාණය කළ හැකි මෙවලම තත්පර කිහිපයකින් ඔබේ පින්තූර ප්‍රමාණය වෙනස් කළ හැකිය!

භාවිතා කිරීමට පහසු

ඔබේ රූපය උඩුගත කර ඉලක්ක ප්‍රමාණය ඇතුළත් කරන්න. එය ඒ තරම්ම පහසුයි!

ඕනෑම තැනක වැඩ කරයි

imageresizer.com බ්‍රවුසරය මත පදනම් වේ (ස්ථාපනය කිරීමට මෘදුකාංග නොමැත). එය ඕනෑම වේදිකාවක (වින්ඩෝස්, ලිනක්ස්, මැක්) ක්‍රියා කරයි.

පෞද්ගලිකත්වය සහතික කර ඇත

ඔබගේ පින්තූර ආරක්ෂිත 256-bit encrypted ssl සම්බන්ධතාවයක් හරහා උඩුගත කර පැය 6ක් ඇතුළත ස්වයංක්‍රීයව මකා දමනු ලැබේ.

එය නොමිලේ

2012 සිට අපි නොමිලේ පින්තූර මිලියන ගණනක ප්‍රමාණය වෙනස් කර ඇත! ස්ථාපනය කිරීමට, ලියාපදිංචි කිරීමට හෝ දිය සලකුණු කිරීමට මෘදුකාංගයක් නොමැත.

රූපයේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

  • 1. "රූපය තෝරන්න" බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.
  • 2. ඔබේ රූපය සඳහා නව ඉලක්ක ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කරන්න.
  • 3. රූපය ප්‍රතිප්‍රමාණ කිරීමට "රූපය ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
© 2024 ImageResizer v.3.5.15. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.