තොග රූප ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්නා

මානයන් හෝ ගොනු ප්‍රමාණය ඉක්මනින් වෙනස් කිරීමට ඡායාරූප තොග ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න.

නැතහොත්, පින්තූරයක් මෙතැනට ඇද දමන්න

ඉක්මන් සහ භාවිතා කිරීමට පහසුය

සරල ඇදගෙන යාමකින්, ඔබට තත්පර කිහිපයකින් පින්තූර තොග ප්‍රතිප්‍රමාණය කළ හැක. සරලව ඉලක්කගත ප්‍රමාණයක් සකසා ඉතිරිය අපි හසුරුවා ගනිමු.

හොඳම තොග රූප ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්නා

අනෙකුත් මෙවලම් මෙන් නොව, ඔබට අඟල් වලින් ද මානයන් සැකසිය හැක (මුද්‍රණය සඳහා). තවද, ඔබට පින්තූර සඳහා ඉලක්ක ගොනු ප්‍රමාණයක්ද සැකසිය හැක.

ආධාරක ඒකක

ඔබට jpg සහ png පින්තූර තොග වශයෙන් ප්‍රමාණය වෙනස් කළ හැක. ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමේ මානයන් පික්සල, අඟල්, සෙ.මී., හෝ මි.මී. ඔබට වරකට පින්තූර 50ක් දක්වා උඩුගත කළ හැක.

ගොනු ප්රමාණය අඩු කරන්න

පින්තූර කිහිපයක ගොනු ප්‍රමාණය එකවර අඩු කිරීමට අවශ්‍යද? ඔබගේ සියලුම පින්තූර සඳහා kb හි ඉලක්ක ප්‍රමාණය තෝරන්න සහ ඉතිරිය බලා ගැනීමට අපගේ මෙවලමට ඉඩ දෙන්න.

ඔබගේ පින්තූර ආරක්ෂිතයි!

ඔබ උඩුගත කරන පින්තූර මෙන්ම ප්‍රමාණය වෙනස් කළ පින්තූරද පැය 24ක් ඇතුළත අපගේ වලාකුළු සේවාදායකයෙන් ස්වයංක්‍රීයව මකා දමනු ලැබේ.

එය නොමිලේ

2013 සිට අපි නොමිලේ අන්තර්ජාලයේ පින්තූර මිලියන ගණනක් ප්‍රතිප්‍රමාණ කර ඇත! ස්ථාපනය කිරීමට හෝ ලියාපදිංචි කිරීමට මෘදුකාංගයක් නොමැත. ඔබ කැමති නම් මෙම මෙවලම බෙදා ගන්න.

රූපයේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

  • 1. "රූපය තෝරන්න" බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.
  • 2. ඔබගේ පින්තූර සඳහා නව "ඉලක්ක ප්රමාණය" ඇතුළත් කරන්න.
  • 3. ප්‍රමාණය වෙනස් කළ පින්තූර බාගත කිරීමට "අපනයන" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
© 2024 ImageResizer v.3.5.15. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.